Bilance ročního působení

Klub12.12.2016 | Klub
První rok fungování klubu byl pro všechny dost náročný a plný nejistoty. Jak pro vedení klubu, tak pro trenéry, ale určitě také rodiče. I když se najde pár věcí, které se nám nepovedly, určitě převládají pozitivnější zprávy. S našimi úspěchy a neúspěchy vás chceme touto zprávou seznámit.

Co se nám, zdá se, povedlo

● Již na první pohled je vidět, že vzhled zimního stadionu (dále jen ZS) se pomalu mění. Zvenku jsou to nově natřené fasády a aspoň zčásti opravená střecha, která před opravou způsobila nemalé škody na vnitřních prostorech. Uvnitř ZS jsou to vymalované skoro všechny veřejné prostory, včetně sociálních zařízení. Instalace kamerového systému a výměna všech klíčů, zajišťuje větší bezpečnost majetku a osob. Od té doby již nedošlo k žádné ztrátě ani poškozování majetku.

● Vznikly tři nové kabiny, díky kterým má dnes každá kategorie svou vlastní šatnu. Doposud byly v některých šatnách dvě kategorie současně, což způsobovalo nemalé problémy. Máme i čtyři šatny pro hosty, takže se mohou plynule střídat na ledě. 

● Zprovoznili jsme část hotelu, kde je v současné době 10 provozuschopných pokojů. Bydlí zde mladí hokejisté, kteří jsou z větších vzdáleností a trenér. Tímto přesunem z dosavadních ubytovacích zařízení jsme ušetřili nemalou částku za nájmy. Postupně bychom chtěli dát do provozu celý hotel, abychom mohli ubytování nabízet i soupeřům při turnajích nebo jiných sportovních akcích. 

● Z bývalé kavárny jsme udělali novou tělocvičnu, která splňuje podmínky pro nový trend přípravy hokejistů, kterým jsme se rozhodli pomoci šéftrenéra Rostislava Haase jít. Nutno podotknout, že již teď jsou vidět výsledky jeho práce. K potěšení nás všech je tělocvična využívaná maximálně, ať už k rozcvičení před tréninkem, tak ke strečinku po tréninku, ke kondičním tréninkům na suchu nebo k józe. Využívají ji všechny kategorie od těch nejmenších až po ty nejstarší. Bývalá posilovna, včetně posilovacích strojů byla zrušena. Je třeba zdůraznit, že tyto stroje byly využívaný minimálně a zabíraly tolik potřebné místo pro kabinu. Pro žákovské kategorie je posilování na strojích zcela nevhodné a v současnosti od nich upouští i starší kategorie. Podle nových trendů a v zájmu zdraví našich hokejistů jsme se rozhodli, že posilovací stroje nepotřebujeme a bohužel jsou tak objemné, že je není ani kde uskladnit. Posilovací stroje jsme tedy nabídli k odprodeji a z několika nabídek jsme vybrali Střední zemědělskou školu v Opavě. Tato škola nám dala nejvyšší nabídku, peníze nám byla schopna zaplatit okamžitě na účet a stroje si sama odvezla na vlastní náklady ve velmi krátké době. Jako plus jsme vnímali pocit, že stroje budou sloužit k dobré věci a jsou určeny pro školu, která taky nemá zrovna velké finanční možnosti. Nadále jsou na ZS k dispozici cyklotrenažéry, které si mohly jednotlivé kategorie podle vlastního uvážení přestěhovat přímo do kabiny. Muži je mají v prostorách před svou šatnou a zbývající jsou uloženy ve volném hotelovém pokoji. 

● Podařilo se nám sestavit tým, převážně nových a zkušených trenérů, v jejichž čele stojí pan Rostislav Haas. Ano, tento šéftrenér má sice nejnižší trenérskou licenci C (v nejbližší možné době si ji bude zvyšovat na B), ale má za sebou dlouhé roky trenérské činnosti s brankáři, dostatek odborných znalostí v oblasti správné a zdravé výživy hlavně pro sportovce a taky v oblasti kondičního cvičení. Mnozí z nás se už mohli přesvědčit o tom, že ať už nejvyšší licence ve sportu nebo jakýkoliv titul nemusí znamenat, že člověk je odborník a ví, o čem mluví. Pan Haas přišel do klubu s cílem změnit filozofii klubu v oblasti kompenzačních cvičení a zdravého životního stylu. Myslím si, že už můžeme tvrdit, že to přináší své výsledky. Získal si důvěru hráčů, kteří sami projevují zájem o nové informace a je to vidět i na výsledcích dorosteneckých kategorií. Dostatečná trenérská základna je spojená s výdaji klubu, ale i tak se snažíme, aby v jednotlivých kategoriích byl vždy dostatek trenérů. V přípravce se pohybuje průměrně 6 trenérů, protože je těchto dětí mnoho a potřebují individuálnější přístup. Ve třetí a čtvrté třídě bývají 2 - 3 trenéři, v páté až osmé třídě 3 trenéři a v dorosteneckých pak 2 trenéři. Jmenovitě to jsou: 

přípravka: Ladislav Imlauf jako hlavní trenér, asistenti: Dalibor Římský, Petr Gulda, Jakub Hulva, Jindřich Římský, Naděžda Košárková 

3. třída: Mgr. Karel Frýdl jako hlavní trenér, asistent: Kamil Suchánek, Jindřich Římský 

4. třída: Marek Harazim jako hlavní trenér, asistent: Pavel Hulva

Rostislav Haas - trenér brankářů 

5. - 8. třída: Jaroslav Plánovský a Antonín Plánovský jako hlavní trenéři, asistent: Marek Harazim 

MD: Ladislav Imlauf jako hlavní trenér, asistent: Dalibor Římský 

SD: Petr Gulda jako hlavní trenér, asistent: Rostislav Haas 

Pak je to tým kondičních trenérů: Katka More - jóga - přípravka 

2 fyzioterapeutky z ordinace Mudr. Sobotky - 3. třída 

Marek Vinárek - 4. třída 

Petr Kopřiva - 5. - 8. třída 

Rostislav Haas - MD a SD 

● Kromě těchto kategorií se trenérsky věnujeme i mateřským školkám, kde se snažíme budovat hráčskou základnu. Těmto dětem se věnuje tým trenérů: Ladislav Imlauf, Dalibor Římský, Jaroslav Plánovský, Marek Harazim, Jiří Fajkus a k ruce jim jsou asistenti: Jiří Karlee a Jan Fajkus.

● Jako velký úspěch vidíme účast žákovských kategorií v soutěžích po jednotlivých třídách. Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda se nám to podaří a nebudeme muset hrát jen soutěž mladších a starších žáků, kde se spojují dvě třídy dohromady. Poděkování patří hlavně ČSLH, který přihlédl k problémům spojeným s nedodržením smlouvy s předešlým klubem a udělil nám výjimku ohledně přestupů. Rovněž jsme získali i výjimku na herní dny, kdy mohou hráči odehrát dva zápasy během jednoho víkendu, ale tuto výjimku jsme nakonec nevyužili. Věříme, že se nám podaří dohrát soutěž za současných podmínek, protože spojení tříd by způsobilo problémy především hráčům. Došlo by k tomu, že spojením by bylo najednou v jedné kategorii hodně hráčů a všichni by si už nemohli zahrát tak jako doposud. 

● Již teď máme ve 3. třídě 23 dětí (ročník 2008), což je nejvíce dětí od roku 2009. Tento počet již teď splňuje cíl klubu (počet dětí v ročníku). V přípravce je to pak okolo 70 dětí. 

● Můžeme pochválit kategorie mladšího a staršího dorostu, které se pohybuji v současnosti na prvních příčkách svých soutěží, a budou bojovat o postup do extraligy. 

Co se nám úplně nepovedlo 

● K 8. prosinci 2016 jsme odhlásili družstvo juniorů ze soutěže LJ. I když tato kategorie měla zajištěné hráče k soutěži, ukázalo se, že málokdo z nich má zájem trénovat a plnit své povinnosti. Jejich nechuť vedla k tomu, že zápasy se musely doplňovat hráči ze staršího dorostu, kteří sami odehrávají dva zápasy týdně, a jejich únava se začala pomalu projevovat v jejich výkonech. Vzhledem k tomu, že sám ČSLH vidí problémy v této kategorii plošně a je velká pravděpodobnost, že tato soutěž se od příští sezony nebude hrát, vidíme tento krok v tuto chvíli jako správný. Nejen, že ušetříme peníze za dopravu na zápasy, ale kluci ze SD se budou moci soustředit na svou soutěž, kde si zatím vedou velice dobře. Je třeba podotknout, že o hráče z juniorky bude postaráno - 6 bude nabídnuto trénování s muži a pro zbytek je domluvena možná účast v krajských soutěžích. Samozřejmě bude na každém z nich, jak se rozhodne. 

● Nepodařilo se nám dotáhnout již zmíněné přestupy nových hráčů. Kategorie 5.- 8. třídy má v průměru 8,5 hráčů na třídu. Bohužel jsou to věkové kategorie, které prakticky není možné dotáhnout, protože děti jsou již ve věku, kdy je malá pravděpodobnost, že by začaly hrát hokej. Toto břemeno jsme již převzali a budeme s ním ještě chvíli bojovat. Pozitivně vnímáme ohlasy některých hráčů, kteří odešli hrát na zkoušku do jiných klubů a chtějí se vrátit. Stejně pak to, že některým hráčům už nebude nic bránit v přestupu. Pokud jim bývalý klub další rok po sobě nenabídne soutěž, stávají se prakticky volnými hráči a nemůže jim bránit jít jinam. 

● Nebyl schválený nový zájmový spolek, který by byl úzce propojen s hokejovým klubem. Z toho důvodu jsme pro tento rok museli využívat spolek "Naučíme naše děti sportovat", který sloužil k odvádění příspěvků. Příspěvky nelze odvádět přímo na Hokejový klub s.r.o., protože jde o obchodní společnost, která nemůže být příjemcem příspěvků, a navíc by se musely navyšovat o DPH, proto byla zvolena druhá varianta. Rovněž nejde na s.r.o. žádat ani o žádné dotace. Příspěvky, které byly odváděny do spolku slouží k financování mezd trenérů. Od příští sezony bude fungovat nový hokejový spolek, který bude přímo součástí hokejového klubu a i každý z rodičů se bude moci stát jeho členem. 

● Úplně jsme neuhlídali využití sloganu "Hrajme fér - Sport je fajn", který je současně registrovaným spolkem s účasti pana Koláře. Slogan se v současné chvíli používá na některých věcech, které budou postupně spotřebovány, ale nadále nebude používán ve spojení s klubem. 

● Více informací pro dovysvětlenou ohledně spolku. V době kdy jsme začínali s projektem, přezdívaný bruslička a jehož hlavním iniciátorem pro město Opavu je pan Miroslav Glos, jsme založili po dohodě a také radách politiků spolek s názvem Naučíme naše děti sportovat. Tento spolek sloužil pro čerpání dotace, která byla použitá pro děti mateřškých škol. Díky tomuto projektu jsme za více než 3 roky naučili bruslit okolo 1800 dětí a tímto děkujeme také všem sponzorům bez, kterých bychom to nikdy nezvládli, protože dotace z města nepokryla celkové náklady na tento projekt. Milan Kolář ve spolupráci s grafikem Miroslavem Kočířem a také dalšími pomocníky jako je Michal Kokošek a pár dalších je hlavním autorem myšlenky a významu a poslání loga Hrajme fér - sport je fajn, kterou propůjčil výše zmíněnému spolku Naučíme naše děti sportovat z.s. při nastartování projektu bruslička. Jelikož má Milan Kolář v plánu propůjčit tuto myšlenku všem kdo mají o to zájem postupně všechny sporty a to i v rámci celé ČR a dále, založil ještě druhý spolek, který nese stejné jméno Hrajme fér - Sport je fajn. Se sídlem v Praze pro čerpání dotací i z jiných zdrojů mimo Českou republiku. Dalšími důvody pro založení druhého spolku byla i přání sponzorů nepodporovat právě brusličku, a nebo také to, že tento spolek byl z technických důvodů pro čerpání dotací z českého hokejového svazu spojen s nově vzniklým hokejovým klubem, který patří městu. Dále také i zájem sponzorů podporovat v budoucnu jiné aktivity než sport. Aktuálně je se sponzory, kteří nechtějí z různých důvodů přispět svými finančními prostředky přímo na mužský hokej do Hokejového klubu Opava s.r.o., domluvena částka 59 290,- pro zakoupení zatím 42 párů bruslí v různých velikostech, které budou po té za symbolickou cenu 1,- korunu zapůjčeny Hokejovému klubu. Ten tak bude moci zprovoznit svou plánovanou půjčovnu bruslí. Půjčovna bruslí bude sloužit všem občanům města a jejich návštěvníkům, kteří budou chtít využít hodin Veřejného bruslení a nemají své brusle. Navíc to bude další (sice menší) , ale nový zdroj finančních příjmů pro Hokejový klub Opava.

Naše cíle do dalších dnů 

● Našim prioritním cílem jsou nábory dětí, konkrétně pak 20 - 25 dětí v každém ročníku. Především z důvodu, abychom předešli současným problémům s počtem dětí v žákovských kategoriích. Také chceme zlepšit výsledky žáků a dorostenecké kategorie doplňovat kvalitními hráči. 

● Do sportovní přípravy dětí systematicky a důsledně začlenit kompenzační cvičení a předejít tak případným zdravotním problémům spojeným s jednostranným zatížením při tréninku na ledě. 

● Jako další cíl a asi ten nejbližší, je dosáhnout postupu mladšího dorostu do extraligy. Nejen, že by to zabránilo odchodu našich hráčů do jiných klubů. Současně bychom si budovali kvalitní základnu pro budoucí A tým. 

● Udržet si A tým se základnou vlastních mladých hráčů. Rozpočet A týmu je 3,5 mil. Kč a město nám na něj nepřispívá ani korunu. Musíme si na něj peníze shánět sami, což není v dnešní době úplně jednoduchá záležitost. Problém sehnat partnery nás nutí snižovat náklady na mzdy hráčů, a proto chceme jít cestou využití svých vlastních odchovanců. Letos A-tým funguje hlavně díky panu Kolářovi, kterému se podařilo získat většinu finančních prostředků na pokrytí sezony. Tímto všem zatím 41 partnerům a sponzorům moc děkujeme, a potvrzujeme dohodu, že pro ně všechny již brzy uspořádáme, v téměř dokončených horních prostorech stadiónu děkovnou akci. Tam budou všichni seznámení a mohou se na vlastní oči přesvědčit co vše už jsem stihli za rok i díky jejich pomoci udělat a představíme jim naše další kroky a plány. 

● Všichni tito sponzoři budou postupně doplněni na mantinely a ostatní místa, které jsou nyní připraveny na jejich bannery či jinou reklamu. Jenom u mantinelů testujeme nový tmel, který má za úkol zabránit poškození reklamních bannerů. (jedná se o korodující nýty, vytékající rez poškozovala tyto místa) 

● Našim velkým a dlouhodobým cílem je celá rekonstrukce ZS. V tuto chvíli je už vybrán architekt, který pracuje na plánech a konkrétní vizualizaci celého projektu. Samotná rekonstrukce by měla probíhat ve 4 etapách a to vždy mimo sezonu, tak, aby nenarušila chod klubu. Na každý rok je plánovaná jedna etapa, abychom mohli využít dotací z MŠMT. 

● V nejbližší době by měla ještě proběhnout výměna výbojkových světel za ledky, což nám výrazně uspoří energii.


Aktuálně na webu