Ohlédnutí za sezónou školičky bruslení a hokejové přípravky

Klub16.4.2019 | Klub
Klub se ohlíží za posledním ročníkem svých projektů, které byly určené těm nejmenším.

Projekt „Bruslička“
V sezóně 2018/2019 probíhala, jako už je zvykem, škola bruslení pro mateřské školky. Do tohoto projektu se zapojilo celkem 22 mateřských škol a počet dětí, které se zúčastnily bruslení na ledě, se přiblížil počtu 300 malých školáčků, což je úctyhodné číslo. Mezi těmito dětmi byly i handicapované děti z MŠ Slezského odboje.

Chtěl bych za vedení Hokejového klubu Opava poděkovat všem, kteří se na chodu školy bruslení pro mateřské školky podíleli. Zejména paním učitelkám, které měly děti na starost, a také všem trenérům, kteří vedli jednotlivé hodiny. Poděkování patří i vedení města Opavy, jako vlastníku a správci zimního stadionu, které umožnilo, že celý projekt bruslení pro mateřské školky s názvem „Bruslička“ byl zcela zdarma.

Cílem projektu bylo naučit děti základům bruslení bez pomoci podpůrných prostředků, a to se až na výjimky povedlo. Formou různých her byly děti zapojeny do školy bruslení a mnohdy si ani neuvědomovaly, že se po ledě pohybují samy, aniž by jim v tom kdokoli pomáhal.

Doufáme, že děti a všichni zúčastněni byli s projektem spokojeni. Utvrzuje nás v tom kladná reakce ze strany nejen učitelek, ale také samotných rodičů, kteří se na své ratolesti chodili průběžně dívat.

Na závěr chci za organizátory projektu slíbit, že se v nadcházející sezóně budeme snažit posunout tento projekt ještě o úroveň výše.

Hokejová přípravka
Začátek a první polovina hokejové přípravky probíhala v počtu cca 15 dětí. Jednalo se zejména o děti, které navštěvovaly přípravku v loňské sezóně. Obrat nastal kolem Vánoc, kdy se počet dětí navýšil na 30 a poslední měsíc se vyšplhal až na 41 dětí.

Myslím si, že i zde je vidět kvalitní práce a péče trenérů a oproti minulým letem proběhl v tomto směru výrazný posun vpřed. Nějaké rezervy se ale určitě najdou. Po závěrečném vyhodnocení se jimi budeme zabývat a pracovat na jejich odstranění, abychom péči o náš hokejový potěr posunuli na co nejvyšší úroveň.

V sezóně jsme zorganizovali pro děti z mateřských škol a hokejové přípravky Diskotéku a Karneval na ledě. Myslím si, že se obě akce povedly a děti i rodiče odcházeli do svých domovů spokojeni, a to i s malými dárečky. S těmito akcemi nám pomáhali i pracovníci ze Střediska volného času, za což jim touto cestou moc děkuji.

Závěrem bych ještě jednou chtěl poděkovat všem rodičům, trenérům a v neposlední řadě i samotným dětem za perfektní přístup a obětavost během celé hokejové přípravky.

Už nyní se těšíme na novou hokejovou sezónu.

Zbyněk Sklíba

Aktuálně na webu