Valná hromada zvolila nové vedení klubu

A team HC Slezan17.6.2004 | Tomáš Kubánek
O p a v a - Již před dvěma týdny svolalo vedení opavského klubu valnou hromadu, která však byla pro nedostatečnou účast rozpuštěna a svolána znovu ve středu 16. června. Včerejší účast již přesahovala nutnou padesátiprocentní účast a valná hromada tak byla usnášeníschopnou. Z voleb poté vzešel nový výkonný výbor klubu, který si na navazujícím úvodním zasedání zvolil předsedu a dva místopředsedy.
Ve středu 16.6. se sešli členové HC Slezanu Opava v kavárně zimního stadionu na valné hromadě, aby projednali stávající situaci, přednesli koncepci rozvoje opavského hokeje pro nejbližší sezony a zvolili jeho nové vedení.

Do pracovního předsednictva valné hromady byli jmenování pánové Boubeníček, Plánka, Hulva, Vašina a Berg, který také celou valnou hromadu řídil.

Po částečné obměně jednacího programu a jeho následném schválení byli zvoleni členové jednotlivých pracovních komisí pro jednní valné hromady, mandátové, volební a návrhové komise. Tyto komise pracovaly v tomto složení:
Mandátová komise: Ing. Miroslav Hajduk, Mgr. Miloslav Kukol, Jaroslav Plánovský; Volební komise: Petr Beránek, Marek Harazim, Alena Lhotská; Návhrová komise: Jakub Jelen, Bohumil Nikel, Karel Frýdl.

Poté se horečně diskutovalo o koncepci rozvoje opavského hokeje, kterou přednesl dosavadní předseda klubu Mario Boubeníček, která mj. obsahovala plán finančního hospodaření Slezanu pro následující období, hodnocení výsledků uplynulé sezony všech věkových kategorií a návrhy na jejich zlepšení či vytyčení cíle zlepšení jména hokejového klubu v očích opavské veřejnosti.

Následovalo odvolání a nová volba revizní komise a výboru, jehož početní stav se během ročníku z různých důvodů snížil ze sedmi na pouhé čtyři členy. Po řádném i doplňujícím kole voleb byli do jednotlivých orgánů zvoleni tito členové:

Revizní komise: Ivo Kocián, Petr Beránek, Pavel Heiser, Bohumil Nikel a MUDr. Antonín Vašina

Výkonný výbor: Miroslav Kupka, Stanislav Plánka, Vladimír Kocián, Alena Lhotská, Mario Boubeníček, Petr Gottwald a Karel Suchánek

Ihned po skončení valné hromady, která trvala více než čtyři hodiny, se sešel výbor, aby zvolil do funkce předsedy klubu pana Vladimíra Kociána, místopředsedy se pak stali Mario Boubeníček a Alena Lhotská.


Aktuálně na webu