Výběrové řízení na jednatele Hokejového klubu Opava s.r.o.

Klub28.6.2019 | Klub
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA A HOKEJOVÝ KLUB OPAVA s.r.o. hledají kandidáta na pozici jednatel Hokejového klubu Opava s.r.o.

Sportovní výsledky nejsou tvořeny jen na sportovních kolbištích, ale čím dál více o úspěšnosti a neúspěšnosti klubu rozhoduje jeho management. Hokejový klub Opava s.r.o. (HKO) hledá odpovědného a spolehlivého jednatele sportovního klubu, který je vlastněn statutárním městem Opava, za účelem jeho dalšího rozvoje a rozšiřování členské základny mladých sportovců v oblasti ledních sportů.

Požadavky na osobu jednatele:
- minimálně SŠ vzdělání
- trestně právní bezúhonnost
- organizační a komunikační schopnosti
- zkušenost s vedením lidských zdrojů
- kladný vztah k hokejovému sportu
- zkušenosti s ekonomickým řízením korporace s ročním obratem min. 10 mil. výhodou
- zkušenost s finančním plánováním v rámci vícezdrojového financování výhodou
- zkušenost v práci / vedením sportovní organizace, klubu, sportovního oddílu výhodou

Odpovědnost zejména za:
- aktivní spolupráci a komunikaci s většinovým vlastníkem klubu
- strategické plánování klubu v součinnosti s většinovým vlastníkem a Hokejovým spolkem Opava z.s. s důrazem na fungování všech jeho složek (sportovní, organizační, finanční)
- stabilní finanční zajištění klubu formou vícezdrojového financování včetně sponzorských kontraktů
- finanční plánování a zajištění vnitřního kontrolního systému
- stabilní a funkční organizační strukturu společnosti
- vedení a plánování stabilního a kvalitního personálního zajištění klubu
- zajištění správy zimního stadionu včetně jeho zázemí
- plánování akcí a soutěží ČSLH
- aktivní spolupráci s Hokejovým spolkem Opava z.s.
- aktivní spolupráci, udržování a rozvoj vztahů s partnery a spolupracujícími subjekty
- marketing klubu a komunikace s médii

Nabízíme:
- odpovídající finanční ohodnocení s možností výkonnostních bonusů
- možnost seberealizace a profesního růstu
- práci v širším týmu včetně vedení města Opavy a spolupracujících subjektů
- stabilní prostředí obchodní společnosti zřízené Statutárním městem Opava
- zázemí opavského zimního stadionu ve správě města

Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul kandidáta
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu
- datum a podpis kandidáta

Požadované doklady:
- profesní životopis
- motivační dopis k výkonu jednatele hokejového klubu
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu i vysvědčení o státní zkoušce)
- doklady prokazující další odborné znalosti a dovednosti uchazeče
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- vlastní vize funkčního vedení HKO s.r.o. po stránce sportovní, organizační a finanční. Dokument bude v rozsahu maximálně 5 normostran.

Přihlášku s výše uvedenými požadovanými doklady zasílejte na e-mailovou adresu pavlina.majdanicsova@opava-city.cz nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, oddělení personální a mzdové, Horní náměstí 69, 746 01, Opava.

Na obálku uveďte: “Neotvírat, jednatel Hokejový klub Opava s.r.o.“

Datum ukončení příjmu přihlášek: doručit nejpozději 31. 7. 2019 do 17.00 hodin

Předpokládaný nástup: dohodou

Informace o zpracování osobních údajů: Statutární město Opava, sídlo Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČO: 00300535, coby správce osobních údajů, zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem uskutečnění výběrového řízení, a to po dobu jeho trvání a po dobu nezbytnou po jeho skončení, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.


Aktuálně na webu